Thema herdenking 4 en 5 mei: In vrijheid kiezen

Kamervoorzitter Arib schreef een beschouwing over het jaarthema.

De dodenherdenking op 4 mei en het viering van de bevrijding op 5 mei heeft dit jaar als thema: In vrijheid kiezen. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt. In Hilvarenbeek en Diessen zijn er volgens traditie bijeenkomsten op 4 mei.
In oktober vindt in de gemeente Hilvarenbeek de viering van bevrijding van het zuiden van Nederland plaats. Een lokaal comité werkt aan een programma om deze gebeurtenis te herdenken.

Elk jaar zijn er sprekers die op uitnodiging van het nationaal comité hun licht laten schijnen over het thema. Op 4 mei is dat cabaretier en acteur Diederik van Vleuten. Hij geniet ook bekendheid als theatermaker. Hij maakte onder meer een voorstelling over de Eerste Wereldoorlog.

Op 5 mei is Rosanne Hertzberger (1984) gastspreker. Zij is een schrijver, columnist en wetenschapper. Sinds 2009 heeft Rosanne een vaste column bij NRC Handelsbladwaarin ze een breed scala aan onderwerpen behandelt en waarbij ze vaak aanzet tot nieuw debat.

Op 5 mei zijn er in het hele land bevrijdingsfestivals waaraan tal van popartiesten hun medewerking verlenen. Elk jaar zijn er ambassadeurs die van festival naar festival vliegen. Dit jaar zijn dat Kraantje Pappie, Maan en Sam Feldt.

Kamervoorzitter

Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, heeft een beschouwing geschreven over het jaarthema ‘In vrijheid kiezen’. Dat juist voor dit thema is gekozen heeft ook te maken met het feit dat honderd jaar geleden in Nederland het algemeen kiesrecht is ingevoerd.

In haar tekst stelt Arib dat we onze democratie moeten liefhebben en onderhouden. “Een democratie kan ook in vredestijd gevaar lopen. Als mensen, heel geleidelijk, een muur optrekken tussen groepen in de samenleving en wij dat gewoon gaan vinden.” Ze haalt Madeleine Albright aan, die in haar boek Facism: A Warning zegt dat democratie veel meer is dan een systeem. Ze noemt het een manier van leven, een permanent gesprek.

Volgens Arib maakt dat van onze democratie niet zozeer een gegeven, als wel een opdracht. “Onze democratie komt met een verantwoordelijkheid. Door vanuit de vrijheid van nu terug te kijken naar de onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie niet alleen geeft maar ook vraagt, namelijk om mee te doen. Natuurlijk door gebruik te maken van je stemrecht, maar ook door te debatteren, meningen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren, kritisch te oordelen en compromissen te sluiten. Door de stem van de minderheid, hoe afwijkend ook, te erkennen. En door in staat te blijven in de schoenen van de ander te gaan staan.”

Meer over de nationale herdenking/viering op www.4en5mei.nl