Boek over student in verzet Theo Vogels

Deze foto van Theo Vogels is genomen na zijn arrestatie door de Duitsers.

Joep Vogels heeft een boek over zijn oom Theo geschreven, die als student in het verzet zat, maar dat met de dood moest bekopen. Theo Vogels was een van de 22 studenten van de toenmalige Katholieke Economische Hogeschool Tilburg – voorloper van Tilburg University-  die in  WO-II zijn omgekomen.

Hij was geen held in de zin van grootse daden doen. Theo pleegde geen overvallen, lokte Duitsers in de val of liquideerde verraders. Hij was gewoon een jonge student, die de loyaliteitsverklaring weigerde te tekenen en min of meer toevallig in het verzet verzeilde. Maar zoals veel studenten, nam hij uit naam van geloof en vaderland de handschoen op en verleende hand- en spandiensten aan een verzetsgroep die een van de pilotenlijnen bij Esbeek over de Belgische grens organiseerde.

Eind 1943 werd een groot deel van die verzetsgroep opgepakt en een aantal leden ter dood veroordeeld, waaronder Theo Vogels. Uiteindelijk zijn 16 van hen overleden in de gevangenis of gefusilleerd, waaronder een 6-tal studenten. In mijn boek beschrijft neef Joep Theo’s levensverhaal vanaf zijn prille jeugd in Tilburg, het St. Odulphuslyceum, de tijd op kasteel Groenendael in Hilvarenbeek, zijn studententijd met Olof, het verzet, de rechtszaak, de Nacht und Nebel periode daarna tot zijn dood in mei 1945.

Veel documenten

Het is uniek dat er van een persoon zoveel authentieke documenten zijn, brieven en zelfs een foto van zijn registratie als gevangene. Alle opgenomen documenten zijn leesbaar en vertaald uit Duits, Frans of van haast onleesbaar potloodgekrabbel. Van de wieg tot aan zijn dood in de armen van een medegevangene en zelfs tot jaren later zijn vele feiten en data boven water gekomen. En dit van een oom die in de familie vrijwel onbekend was. Maar het is meer dan een familiekroniek.

Middels ruim 200 documenten uit ruim 30 bronnen probeert Joep een tijdsbeeld te geven over die tijd en het (studenten)verzet, met aanvullende informatie over de verzetsgroep. Ook en vooral om jongeren van nu de samenhang van gebeurtenissen uit dat verleden te tonen. En hopen dat zij lessen uit dit stukje lokale geschiedenis leren, over onbaatzuchtigheid en geloof.

Het boek is vanaf 9 september te koop bij Gianotten-Mutsaerts en bij Livius De Zedvensprong in Tilburg en Peter Swaanen in Hilvarenbeek. Prijs 22 euro. ISBN/EAN: 978-90-9030354-3

Er is een hoofdstukje Theo Vogels in het digitale monument voor de 22 studenten op de website van Tilburg University: www.monumentvoordevrijheid.nl